Walne zebranie członków stowarzyszenia 2020

Decyzją walnego zebrania członków nr.4/03/2019 z dnia 27.03.2019 roku, przedstawiciel stowarzyszenia zwołuje walne zabranie człoków PSPO-Z w dniu 18.03.20120 roku w Hotelu Wilga w Krakowie na ulicy Przedwiośnie 16 na godzinę 11:00.

Przedstawiciel PSPO-Z zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków PSPO-Z na dzień 18.03.20120 roku w Hotelu Wilga w Krakowie na ulicy Przedwiośnie 16 na godzinę 11:30.

© 2016 PSPO