Krok 3. Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

1.wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

 

2.dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (oryginał do wglądu),

3.świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej,

4.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5.oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz nie toczącym się przeciwko wnioskodawcy postępowaniu karnym o takie przestępstwo,

6.nienaganna opinia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji wydaną w formie postanowienia, a w przypadku opinii dotyczącej obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw, w formie przyjętej w tym państwie,

7.orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadaną zdolność fizyczną do wykonywania zadań,

8.orzeczenie psychologiczne stwierdzające posiadaną zdolność psychiczną do wykonywania zadań,

9.dokument potwierdzający posiadane przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,

10.pozytywna decyzja w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony - Zwykłe

ul. Zwycięstwa 136

43-178 Ornontowice

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 531 366 968

 
 
 
 
 
© 2016 PSPO