Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w sprawie sprawozdań za rok 2016 oraz wyznaczenia kierunków działania na lata kolejne.

W dniu 22 marca 2017 roku w Krakowie w Hotelu "WILGA"  mieszczącym sie pod adresem Przedwiośnie 16 na wniosek przedstwaiecela stowarzyszenia zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Pod dyskusje poddane zostaną nastepujące zagadnienia:

- sprawozdanie finansowe stowarzysznia,

- sprawozdanie z działaności przedstawiciela stowarzyszenia,

- kierunki działania stowarzyszenia na najbliższe lata,

- zamiana regulaminu na statut,

Oraz inne, o których zostaną powiadomieni członkowie stowarzyszenia w tym te zgłoszone przedstwicielowi przez członków.

© 2016 PSPO