Forum wewnętrzne PSPO

Jako organizacja zrezeszająca ludzi z całego kraju zmuszeni byliśmy wybrać sposób łatwego i skutecznego komunikowania sie. 

Wybór był oczywisty >FORUM<.

Dostęp uzyskuja tylko osoby będące członkami stowarzyszenia, którzy załozyli imienne konto  na zasadzie Imię Nazwisko np.: Jan Kowalski na adres mailowy zgodny z wpisanym w deklaracji członkowskiej.

Każde konto założone z naruszeniem tych zasad w najlepszym wypadku nie bedzie aktywowane, a zwykle kasowane.

© 2016 PSPO