Odpowiedź MSWiA na List Otwarty

W dniu 27 lutego 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony otrzymało odpowiedź na List Otwarty do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Mając na uwadzę sytuację w naszej branży, która wymaga gruntownych reform, wystosowaliśmy List Otwarty w dniu 29 listopada 2017 roku. Otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Oto fragment:

    "W nawiązaniu do Pana propozycji dotyczących wprowadzania reform w branży ochrony osób i mienia, przekazanego pismem z dnia 29 listopada 2017 r. uprzejmie dziękuję za przedstawione uwagi, sugestie i przemyślenia, dotyczące obowiązujących przepisów ustawy o ochronie osób i mienia.

    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przeprowadzić analizę tej ustawy pod kątem oceny zasadności i aktualności istniejących rozwiązań prawnych. W przypadku podjęcia w przyszłości prac legislacyjnych przedstawione propozycje i uwagi będą poddane szczegółowej konsultacji."

Pełna treść Listu TUTAJ.

© 2016 PSPO