Wale Zebranie PSPO 2018

Walne Zebranie Członków w sprawie sprawozdań za rok 2017 oraz wyznaczenia kierunków działania na kolejny rok.

 

W dniu 21 marca 2018 roku w Ornontowicach w Dom Przyjęć Okolicznoścowych "CALVDOS"  mieszczącym sie pod adresem Zwycięstwa 33, zgodznie z ustaleniami poczynionymi w roku poprzednim, zwołuje się Walne Zebranie Członków.

Pod dyskusje poddane zostaną nastepujące zagadnienia:

- sprawozdanie finansowe stowarzysznia,

- sprawozdanie z działaności przedstawiciela stowarzyszenia,

- kierunki działania stowarzyszenia na najbliższy rok,

- zamiana regulaminu na statut,

Oraz inne, o których zostaną powiadomieni członkowie stowarzyszenia w tym te zgłoszone przedstwicielowi przez członków, jak i zgłoszone w tracie zebrania.

Dokłade informacje zostana przekazane członkom stowarzyszenia w wiadomości email.

© 2016 PSPO