22 sierpnia - Dzień Pracownika Ochrony

22 sierpień

Z okazji Dnia Pracownika Ochrony, wszystkim Paniom i Panom pracującym w ochronie, najserdeczniejsze życzenia składa
Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony.

Oby poświęcenie i służba na rzecz innych były wam zawsze sowicie wynagradzane.

 

© 2016 PSPO