„Pracodawca. Kluczowy partner zmian w kształceniu zawodowym”

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony znalazło się w gronie organizacji zaproszonych na konferencje organizowaną przez Panią minister Edukacji Annę Zalewską.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie kierunku zmian w kształceniu zawodowym jak i zapoczatkować dialog w sprawie współtworzenia systemu szkolnictwa zawodowego w naszym kraju. 

 Zaproszenie men

© 2016 PSPO